International Biennale Artists

A Discussion Forum For Artists

Gates of Ground-Ground of Gates , Stodola Gallery Szumilowo PL, Project 2016

Gates of Ground-Ground of Gates , Stodola Gallery Szumilowo PL, Project 2016

Gates of Ground-Ground of Gates , Stodola Gallery Szumilowo PL, Project 2016
Ryszard Grazda, Grzegorz Jarzyński, Kassak Music Space,Andzej Korzec, Mirosław Krzyśków, Janusz Plota, Wojciech Sęczawa.
Curator: Janusz Plota Idea: Grzegorz Jarzyński-Janusz Plota
SPACE-SCULPTURE-MUSIC-OBJECT-PAINTING-DRAWING –VIDEO-NATURE
Galeria Stodoła Szumiłowo-2016-Stodola Gallery Szumilowo PL
Idea,sztuka,natura-Idea,artwork,nature
Dokumentacja Projektu 2016-Documentation of 2016 Project
Szumiłowo-Radzyń Chełmiński-Galeria,Szkoła,
Szumilowo-Radzyn Chelminski-Gallery,School,

www.januszplota.pl, https://www.facebook.com/janusz.plota,
www.galeriastodola.pl, https://www.facebook.com/galeriastodola/
Janusz Plota Galeria Stodoła Szumiłowo -nomadyczna galeria -Stodola Gallery Szumilowo-
nomadic gallery. Galeria ma trwałe miejsce architektoniczne, ale jej działalność
wielomedialna i opiniotwórcza czyni ją nomadycznym ośrodkiem kultury i sztuki.
Nomadic galery has a stabile architectural setting but its multimedial activity and opinion creating makes it a nomadic centre of culture and arts.
,,Zrealizowano w ramach stypendium z Budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” Janusz Plota 2016 Grand of the Ministry of Culture and National Heritage of the Polish Republic.

  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Comment

You need to be a member of International Biennale Artists to add comments!

Join International Biennale Artists

© 2018   Created by Elisha Ben Yitzhak.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service